Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

TIETOTURVAKÄYTÄNTÖ / REKISTERISELOSTE10.1.2018 toistaiseksi voimassaoleva

1. Rekisterin pitäjä
Oy OmaParantola ab / rekisteriasiat
Y-tunnus 2344421-0
asiakaspalvelu@omaparantola.fi
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Hannele Pujari, asiakaspalvelu@omaparantola.fi
3. Rekisterin nimi
oy OmaParantola ab:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen keruu
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, maksunvalvontaan, vastatakseen kuluttajien lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun, tilastollisiin tarkoituksiin sekä tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Asiakas voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta oy OmaParantola ab:lle (asiakaspalvelu@omaparantola.fi).
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot eli käyttäjätieto:
• etunimi
• sukunimi
• sähköpostiosoite
• skypeosoite
• kaikki muut käyttäjätiedot, joita käyttäjä lähettää oy OmaParantola ab:lle
Terveydentilaan ja päihteidenkäyttöön liittyvät tiedot:
• päihteidenkäyttöön liittyvät tiedot
• henkilökohtaiset merkinnät
• oppimista mittaavat testitulokset
Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
• tilaustiedot
• asiakastunniste
• asiakastilatiedot
• tarjonnanestotieto
• maksutapatieto
• oy OmaParantola ab kerää tietoa käyttäjästä kun hän rekisteröityy käyttäjäksi, päivittää tietojaan tai käyttää palvelua.Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietoja oy OmaParantola ab:lle, asiakas hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän tietoturvakäytännön/ rekisteriselosteen mukaisesti rajoitettuun tarkoitukseen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään kuluttajilta joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka kuluttajien muun erillisen suostumuksen perusteella.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Oy OmaParantola ab käyttää tarvittaessa alihankkijoita palvelun toteuttamiseksi ja henkilötietoja (asiakastunniste, skypeosoite, sähköposti) luovutetaan tällaisille alihankkijoille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun toteuttamiseksi. Oy OmaParantola ab ei vastaa alihankkijoiden tietoturvakäytännöstä / rekisterin ylläpitämisestä. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, alihankkijoita lukuunottamatta.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille tulee ajankohtaiseksi, asiakkaalta pyydetään asianmukainen suostumus etukäteen.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpitein kuten salauksin. Oy OmaParantola ab:n keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimella, joka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Rekisteriin pääsy ulkopuolisilta on estetty salasanoin ja käyttäjätunnuksin, rekisterin käyttö on rajattu. Tietoturvariskeistä tai asiakastietoihin tehdyistä tietomurroista ilmoitetaan asiakkaalle 72h kuluessa tapahtuman havaitsemisesta. Manuaalista aineistoa ei ole.
10. Tietojen paikkaansapitävyys, tarkistaminen
Asiakas sitoutuu antamaan oy OmaParantola ab:lle paikkaansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään palvelua. Rekisteröitymisen jälkeen asiakas kirjautuu palveluun käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itsestään rekisteröidyt tiedot. Pyynnön voi toimittaa asiakaspalvelu@omaparantola.fi. Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista. Pyynnön voi toimittaa asiakaspalvelu@omaparantola.fi
11. Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin
Oy OmaParantola ab saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole oy OmaParantola ab:n määräysvallassa eikä oy OmaParantola ab vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli asiakas vierailee linkitetyillä sivuilla, hänen tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.
12. Muut ehdot ja määräykset
Tähän tietoturvakäytäntöön /rekisteriselosteeseen ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.