Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €Työyhteisö ja päihteet

Työyhteisön hyvinvoinnin peruslähtökohtana on terveellinen ja turvallinen työpaikka niin fyysisesti, henkisesti kuin sosiaalisesti. Hyvässä työyhteisössä keskinäinen arvostus ja kunnioitus ovat näkyvää ja huolehtivaa toimintaa. Työkavereista välitetään ja jos jokin on menossa pieleen, siihen tartutaan avoimesti ja rehellisesti mahdollisimman varhain. Työpaikoilla näkyy laaja elämänkirjo, tulemme eri tilanteista työpaikalle ja olemme siellä sovittua perustehtävää toteuttamassa. Joskus elämäntilanteet ja niiden vaihtelut ajavat yksittäisen työntekijän ahtaalle. Tällöin helposti ja ymmärrettävästi nopeaa helpotusta lähdetään hakemaan päihteistä, yleisimmin alkoholista. Muutostilanteet aiheuttavat meissä jokaisessa kriisin ja silloin jonkin tasoinen ahdistus ja pelko ottavat vallan. Jokaisella on omat selviytymisstrategiansa näissä tilanteissa. Isolla osalla suomalaisista päihteet kuuluvat selviytymiskeinojen valikkoon. Päihteidenkäytön jatkuessa haitat työkyvylle alkavat aikaisemmin kuin mitä ulkoiset muutokset.


Varhainen tarttuminen

Työpaikalla työntekijän käyttäytymiseen ja tekemiseen päihteiden käyttöön liittyvät haitat tulevat viiveellä. Yksittäinen krapulapäivä voi tuoda poikkeuksen. Työkulttuuri määrittelee kuinka helppoa on ottaa puheeksi työkaverin vointi ja jaksaminen heikonkin intuitiivisen huolen noustessa mieleen. Työpaikan pelisäännöt päihteidenkäytön sallivuuden osalta ovat hyvin selkeät, sitä ei kyseenalaisteta. Monesti on sovittu, että kaikilla työyhteisön jäsenillä on yhteisen hyvinvoinnin näkökulmasta mahdollisuus tarttua työkaverin työkuntoon. Esimiehellä on kuitenkin velvollisuus puuttua varhaisessa vaiheessa työkäyttäytymisen muutoksiin, johtuivat muutokset sitten päihteidenkäytöstä tai jostakin muusta. Keskustelua helpottaa se, jos arjessa on jo aikaisemmin rakentunut hyvä luottamussuhde esimiehen ja työntekijän välille.

Työkaverin tai esimiehen esittämä rehellinen huoli päihteidenkäytöstä saattaa joissakin tilanteissa riittää havahduttamaan työkaverin oman tilanteensa
kehityssuunnasta. Toisinaan hyvä neuvo on suositella työntekijää ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon resurssit ja kyky puuttua päihteiden
käytön haittoihin, syihin ja seurauksiin ovat kuitenkin rajalliset. Työterveyshuollon ammattilaisten tehtävänä on lähinnä kartoittaa tilannetta ja ohjata
työntekijää hakeutumaan omaehtoisesti avohoitoyksikköön esimerkiksi OmaParantolaan.

OmaParantolan valmennus toimii varhaisen tuen muotona ja ensimmäisenä kuntoutuksen kontaktina erityisen hyvin. Valmennusohjelmassa keskitytään omaan päihteidenkäyttöön liittyvän tietoisuuden lisääntymiseen ja opetellaan hallinnan taitoja tiedon, tehtävien, harjoitusten ja keskusteluiden avulla. Valmennuksesta saatava materiaali ja kokemus omasta pystyvyydestä ja hallinnan mahdollisuudesta kantaa pitkälle.


Päihdeterapeutin konsultatiiviset palvelut joka päivä klo 10-20 numerosta 0600-13701 (1,93€/min +pvm/mpm)

Haasteena monipäihteisyys

Tämän hetken haasteen työyhteisöille tuo erilaisten päihteiden laaja kirjo, sekakäyttäjiä löytyy entistä enemmän myös työpaikoilta. Alkoholinkäyttöön liittyvien haittojen tunnusmerkkien tunnistaminen ei enää riitä. Työkykyyn voivat olla vaikuttamassa huumeet, rauhoittavat lääkkeet ja vahvat särkylääkkeet. Työntekijän käytös saattaa olla outoa, mutta siitä ei saa oikein kunnolla kiinni, mistä on kysymys.

OmaParantolan addiktioiden hallintaan tähtäävä valmennus sopii kaikkien työelämässä esiin tulevien päihdeongelmien hoitoon, oli sitten kyseessä alkoholi, lääkkeet, huumeet tai sekakäyttö.

Sairauspoissaolot

Päihteidenkäytöstä johtuvia suoria tai välillisiä sairauspoissaolopäiviä vähentämällä saavutetaan yrityksessä merkittäviä taloudellisia säästöjä. Esimerkiksi 2700€/kk ansaitsevan työntekijän sairauspoissaolopäivän kokonaishinta on 429€/päivä, kymmenen sairauspäivän hinta on vuodessa 4290€. Päihteidenkäytön haitat näkyvät harvoin suoraan ICD-10 diagnoosina sairauspoissaolotodistuksessa, koska ne kätkeytyvät muiden oireiden ja sairauksien taustalle. Päihteiden käytön yhteys työkyvyttömyyseläkkeisiin ja sairauspoissaoloihin jää usein virallisilta tilastoilta piiloon, minkä vuoksi kustannukset ovat selkeästi aliraportoituja. Mahdollisimman varhainen puuttuminen päihdehaittoihin on merkittävä taloudellinen sijoitus. Työnantaja voi tehdä OmaParantolan kanssa yrityssopimuksen.


Osaamisemme

OmaParantola tarjoaa kumppanuutta erilaisten päihdeasioiden hoidossa yrityksille ja työterveyshuolloille. Päihdetyö on osa työn johtamista, työturvallisuutta, työyhteisön toimivuuden ylläpitoa ja kehittämistä.

Tarjoamme:

 • konsultatiivisia palveluita, esimerkiksi tilannearvioita työntekijän päihteidenkäyttöön ja hoidon tarpeen arviointiin liittyen
 • kustannustehokkaan päihdekuntoutusvaihtoehdon; valmennus ei vaadi matkustamista, eikä poissaoloja, valmennus onnistuu missä vain, nettiyhteydellä
 • avohoidon päihdekuntoutuksen, strukturoidun valmennusohjelman ja henkilökohtaisen valmentajan takaamaan yksilöllisen palvelun
 • yrityksen päihdemallien päivitystä ja koulutusta päihdeasioiden käsittelystä työpaikalla
 • asiantuntijuutta ja lausuntoja työkykyneuvotteluihin
 • päihdetyöhön erikoistuneen työterveyshoitajan koordinoimaan yhteistyötä OmaParantolan ja asiakasyrityksen välille

OmaParantolan valmennusprosessi kestää kuudesta viikosta eteenpäin. Valmennuspaketti pitää sisällään säännölliset tapaamiset valmentajan kanssa kaksi kertaa viikossa, omaehtoista opiskelua, tehtäviä ja harjoituksia. Valmennettavan addiktion hallinnan oppimisprosessia seurataan erilaisin mittarein ja valmentajan kanssa työstetään haastavia kohtia. Meillä on valmennuksessa retkahdusturva, asiakas voi jatkaa työskentelyä kanssamme vaikka valmennukseen tulisi keskeytys. Asiakkaamme voivat työskennellä kanssamme omalla nimellään tai nimimerkilllä. Meille tärkeää on asiakkaidemme onnistuminen ja elämänlaadun kohentuminen. Lue miten toteutetaan


Kumppanuus


OmaParantolan valmentajilla on 20 vuoden kokemus:

 • addiktioiden hoidosta
 • kognitiivisesta terapeuttisesta työstä
 • johtamisesta ja yrittämisestä
 • perhetyöstä
 • työterveyshuollosta
 • työnohjauksesta ja työhyvinvointityöstä

Laaja-alaisen kokemuksen, viimeisimpien tieteellisten tutkimustulosten sekä ennakkoluulottomuuden ansiosta löydämme parhaat mahdolliset ratkaisut yritysten päihdeasioiden hoitoon.